Landsbyskolen er en mindre, privatejet friskole med ca. 125 elever og 10 lærere. Skolen blev grundlagt af Martha Bak i 1974 og blev i 1988 overdraget til Stig Jørgensen.

Skolen er uden tilknytning til religiøse eller politiske bevægelser. Vores idégrundlag er en pædagogik baseret på respekten for den enkelte elevs/klasses integritet, evner og muligheder.
Vi underviser børn i den undervisningspligtige alder fra 0. klasse til 9. klasse.
 
Vi følger Undervisningsministeriets fællesmål og delmål samt de tilhørende læseplaner. Alle lærere udarbejder årsplaner for de enkelte fag og klasser. Årsplanerne kan findes på Intra. Heri indgår delmål som løbende evalueres. Læseplaner kan læses i udgivelserne “Forenklede Fælles Mål” i de enkelte fag fra Undervisningsministeriet.

Ved at klikke på dette link kan du læse og downloade læseplanerne for de enkelte fag.
http://www.emu.dk/modul/oversigt-over-introduktion-til-fagene

På Landsbyskolen er skoledagen opdelt i formiddagslektioner à 60 minutter og eftermiddagslektioner à 45 minutter; det giver os større mulighed for grundighed og er med til at gøre elevernes dag mere overskuelig.
Mellem 11.45 og 12.00 er hele skolen ude og røre sig i et fælles aktivitetsbånd.
 
Vi har på skolen en fritidsordning for de yngste elever.
Nye elever optages på skolen, såfremt der er plads på det pågældende klassetrin.
 
Skolen har til huse i en fritliggende bygning i grønne omgivelser. Inden for disse rammer har vi en velfungerende arbejdsplads for både lærere og elever, hvor alle kender alle.
 
 
Skolen har eksamensret

Det vil sige, at vi afholder:

• Folkeskolens afgangsprøve (FSA)

• Ved afslutning af 9. klasse bliver eleverne indstillet til folkeskolens afgangsprøve (FSA) i de af ministeriet valgte fag.

 

Time- og fagfordeling

 

 

0. kl.

1. kl.

2. kl.

3. kl.

4. kl.

6. kl.

8. kl.

9. kl.

Dansk

11

11

10

10

8

8

8

8

Matematik

5

5

5

5

5

5

5

5

Engelsk

1

1

2

2

3

3

3

4

Kristendom

1

1

1

1

1

 

1

1

Historie

 

 

 

2

2

2

2

1

Idræt

1

2

2

2

2

2

2

2

Musik

1

1

1

2dele

2dele

 

 

 

Billedkunst

1

2

1

1

1

 

 

 

Hånd. Design

 

 

3

3

3dele

2dele

 

 

Hjemk.skab

 

 

 

 

3dele

 

 

 

Drama

 

 

 

 

 

2dele

 

 

Natur/tek

1

1

3

2

2

3

 

 

Fysik/kemi

 

 

 

 

 

 

2

3

Geografi

 

 

 

 

 

 

1

1

Biologi

 

 

 

 

 

 

1

1

Samfundsfag

 

 

 

 

 

 

2

2

Tysk

 

 

 

 

 

2

3

3

Fransk

 

 

 

 

 

 

3valg

3valg

Aktivitetsbånd

3

3

3

3

3

3

3

3

Lektiecafe’

 

 

 

 

 

1

2

2

IT

1***

***

***

***

***

***

***

***

Klassens tid

**

**

**

**

**

**

**

**

 

** : Klassens tid er indregnet i dansk

***: IT integreres i fagene

 

Skolepenge

Skolepenge for skoleåret 18/19 er kr. 1300,- per måned i 12 måneder fra august til og med juli. Der ydes søskenderabat på kr. 300,- per måned til forældre med flere børn gående på skolen.

 

SFO’en koster kr. 750 om måneden også i 12 måneder. Beløbet be- tales månedsvis forud. Sidste rettidige betalingsdag er d. 5. i måne- den.

 

Ved indmeldelse betales et gebyr på kr. 1500,-. At stå på venteliste er gratis.

 

For indmeldte elever, som starter i 0. kl, bedes de to første måne- ders skolepenge (kr. 2600,- ) betales i januar, det år eleven starter. Der skal så først betales løbende skolepenge fra 5. oktober. Starter eleven ikke, tilgår beløbet skolen.

 

Der er mulighed for at søge et friplads-tilskud. Der er her kun tale om et mindre tilskud, som beregnes efter forældrenes årsopgørelse fra det foregående år. Tilskuddet er kun en nedbringelse af skolepenge- ne samt SFO-betaling, og fordeles efter Fordelingssekretariatets for- delingsnøgle. Dokumentation og ansøgning skal foreligge før skole-

start og ansøges hvert år.