Landsbyskolen er en mindre, privatejet friskole med ca. 125 elever og 10 lærere. Skolen blev grundlagt af Martha Bak i 1974 og blev i 1988 overdraget til Stig Jørgensen.

Skolen er uden tilknytning til religiøse eller politiske bevægelser. Vores idégrundlag er en pædagogik baseret på respekten for den enkelte elevs/klasses integritet, evner og muligheder.
Vi underviser børn i den undervisningspligtige alder fra 0. klasse til 9. klasse.
 
Vi følger Undervisningsministeriets fællesmål og delmål samt de tilhørende læseplaner. Alle lærere udarbejder årsplaner for de enkelte fag og klasser. Årsplanerne kan findes på Intra. Heri indgår delmål som løbende evalueres. Læseplaner kan læses i udgivelserne “Forenklede Fælles Mål” i de enkelte fag fra Undervisningsministeriet.

Ved at klikke på dette link kan du læse og downloade læseplanerne for de enkelte fag.
http://www.emu.dk/modul/oversigt-over-introduktion-til-fagene

På Landsbyskolen er skoledagen opdelt i formiddagslektioner à 60 minutter og eftermiddagslektioner à 45 minutter; det giver os større mulighed for grundighed og er med til at gøre elevernes dag mere overskuelig.
Mellem 11.45 og 12.00 er hele skolen ude og røre sig i et fælles aktivitetsbånd.
 
Vi har på skolen en fritidsordning for de yngste elever.
Nye elever optages på skolen, såfremt der er plads på det pågældende klassetrin.
 
Skolen har til huse i en fritliggende bygning i grønne omgivelser. Inden for disse rammer har vi en velfungerende arbejdsplads for både lærere og elever, hvor alle kender alle.
 
 
Skolen har eksamensret

Det vil sige, at vi afholder:

• Folkeskolens afgangsprøve (FSA)

• Ved afslutning af 9. klasse bliver eleverne indstillet til folkeskolens afgangsprøve (FSA) i de af ministeriet valgte fag.

 

Time- og fagfordeling

  0. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse
Dansk 9 11 8 8 8 8 8 7
Matematik 5 5 5 5 5 (inkl. en udetime) 5 4 4
Engelsk 1 1 2 3 4 4 4 4
Kristendom 1 1 1 1 1 1 1 1
Historie     1 2 2 2 2 1
Idræt 2 2 2 2 2 2 2 2
Musik 1 1 1 1 1      
Billedkunst 2 1 2 1        
Værksted       3 deletimer        
Køkken       3 deletimer 3 deletimer 3 deletimer    
Natur/teknik   1 1 2 3 3 (inkl. en udetime)    
Fysik/kemi             2 3
Geografi             1 2
Biologi             2 1
Samfundsfag               2
Tysk           2 4 4
Fransk             3 3
Drama           3 deletimer 3  
IT  * * * * * * * *
Klassens tid ** ** ** ** ** ** ** **

 

*: IT integreres i fagene

**: Klassens tid er indregnet i dansk

 

Skolepenge

Skolepenge for skoleåret 2015/2016 er 1.250 kr. per måned. i 12 måneder. (august 2015 - juli 2016)

Der ydes søskenderabat på kr. 300 for det andet barn.

SFO koster kr. 700, ligeledes i 12 måneder.

Beløbet betales månedsvis forud, og sidste rettidige indbetalingsdag er d. 5. i måneden.