Skolens forventninger 

Skoleparate forældre

Der er mange komponenter, der skal være på plads for at stimulerelæring. Skolen har et meget synligt ansvar. Vi skal tilbyde et miljø med gode lokaler og engagerede lærere, der kan differentiere og tage udgangspunkt i det enkelte barn. Men forældrene har også et ansvar for udbyttet af elevernes skolegang. Elevernes hverdag afhænger i høj grad af hjemmets opbakning. Vi har udarbejdet nogle punkter, som fremmer elevernes udbytte af deres hverdag i skolen. Det gælder både den faglige indlæring og det sociale velvære.
 
- barnet møder til tiden, veludhvilet og undervisningsparat.
- barnet lærer vigtigheden af en social optræden, således at udbyttet af projektundervisning og andre samarbejdssituationer, som indgår mere og mere i undervisningen,     ikke forringes.
- forældre er parate til at vurdere en sag fra to sider i bl.a. konfliktsituationer.
- forældre føler medansvar for, at tasken er pakket med bøger til dagen og fyldt penalhus.
- forældre jævnligt holder sig orienteret på forældreintra
- skolen anerkendes som en arbejdsplads for både elever og lærere og får den nødvendige prioritet i barnets tilværelse.