Krudtuglen

Krudtuglen er et fritidstilbud til skolens børn fra 0. klasse til og med 3. klasse. I skoleåret 2017/18 er vi fire klasser i SFO'en: 0.kl, 1.kl, 2. kl og 3. kl - hvilket betyder, at vi er ca. 64 børn.

SFO'en er åben fra kl. 6.45 til kl. 8.15, hvorefter skolens lektioner begynder. Når skoledagen er forbi, åbner vi igen til kl. 17.00. På skolefridage har vi åbent fra kl. 6.45 til 17.00. Vi har dog lukket mellem jul og nytår, samt 4 uger i sommerferien.
I 2018 starter SFO'en op mandag d. 6. august.
 
Hverdagen i SFO'en
I SFO'en tilbyder vi forskellige aktiviteter som fx. kreative værksteder eller forskellige former for boldspil, men der er også masser af plads til børnenes fri leg, til afkobling efter en lang skoledag eller til lidt lektiehjælp.
Ud over skolens lokaler, gør vi også brug af lokalområdet, når vejret tillader det. Vi tager fx i Strandparken, på Fælleden eller Kastrup Fortet med børnene. 
I skoleåret 17/18 tilbyder vi svømning i en turnusordning, så hver klasse kommer af sted én gang om måneden. Vi bruger Frederiksberg Svømmehal til formålet, og der er to voksne med til én klasse.
Hver dag får børnene økologisk frugt, hvis ikke vi bager eller laver lidt mad sammen. 
Fredage i SFO'en har særlig status, fordi det er sidste dag inden weekenden. For det første er det "iPad-dag". Dette er den eneste dag i ugen, hvor børnene må have tablet eller mobil fremme i skole- og SFO-tiden. (Den må kun være fremme mellem 14.00 og 15.00). Fredag er også "Rulleskosdag". Vi rydder salen og gør plads til rulleriet - og resten af ugen bliver rulleskoene hjemme ;-) Sidst men ikke mindst holder vi SFO-disko den sidste fredag i hver måned, hvor vi danser og hygger.
 
Koloni
Første uge i sommerferien tager vi på fælles koloni - en tradition, som vi og børnene glæder os til. I 2018 tager vi af sted mandag d. 2. juli - fredag d. 6. juli.
________________________________________________________________________________________________
 
Udviklingen af børnenes sociale kompetencer vægtes højt, samt samarbejdet med klasselærere. Målsætningen er, at det skal være sjovt at være i Krudtuglen.
- Glæde giver overskud
- Glæde giver et positivt livssyn
- Velvære giver større rummelighed og respekt for forskellighed