Arbejdsmiljøvurdering - konklusion på trivselsundersøgelse på Landsbyskolen december 2016

Tjeklisten til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering fra arbejdstilsynet.

Medarbejderne, både lærere og sfo - personale var tilfredse med det psykiske arbejdsmiljø, oplæring, instruktion og tilsyn, samt støtte fra kollegaer og ledelse.
Flere var generet af støj/larm.
Der er aftalt følgende løsning på problemerne på lærerrådsmøde december 2016:


Gårdvagterne sørger bedre end før for, at børn ikke løber i salen, hvor larmen opstår i frikvarterene. De mindste klasser, 0-3 kl. skal alle ud og lege, når de samles i sfo efter timerne er slut.  Det grønne areal langs bygningen gøres mere indbydende og anvendelige, så de små der er den primære støjkilde, har flere muligheder for udendørsaktiviteter. 

Der er nedsat en gruppe af personale og forældre, der tænker muligheder og går i gang med tiltagene i april på den årlige arbejdsweekend. Der bliver desuden indhentet tilbud på en lydisolering af fysiklokalet, hvor der er en del genklang.


Enkelte havde svaret, at der er medarbejdere, der har en stor arbejdsmængde eller udsættes for tidspres. Spørgsmål om det er dem selv, eller kollegaer der er ment, er uklart. Dette tages selvfølgeligt op på mus-samtalerne snarest.


Sygefraværet er ikke alarmerende. Det er almindelige sygedage på to-tre dage, og der er ingen lang tids sygemeldinger.


Der er lavet trivselsmåling for eleverne marts 2016, og den er tilgængelig på elev og forældre-intra.  Den viste tilfredshed med kammerater, undervisning og klasselokaler. En del utilfredshed var der med toiletterne. Ekstra fokus på rengøring af disse, samt separat pigetoilet har hjulpet.


Dette er konklusionen og handleplan på trivselsundersøgelsen for personalet. Selve undersøgelsen er skriftligt tilgængelig på kontoret i APV-mappen og mailet til personalet på lærer-intra. 


Peter Moegreen, sikkerhedsrepræsentant
Stig Jørgensen, skoleleder

Opfølgning april 2017
På den nyligt afholdte arbejdsweekend er der opsat støjdæmpere i loftet i såvel fysiklokalet som i køkkenet, som nævnt ovenover.