Skolens værdigrundlag
 
-  At skabe en skole, som elever, lærere og forældre føler er deres egen. 
 
-  At undervise i et trygt og overskueligt miljø og derigennem give eleverne gode betingelser for at udvikle sig fagligt, menneskeligt og socialt. 
 
-  At tilbyde en professionelt tilrettelagt undervisning af høj kvalitet, der tilgodeser den enkelte elevs og klasses individuelle behov. 
 
-  At ruste den enkelte elev til de afsluttende prøver og til fremtidige uddannelser. 
 
-  At være med til at skabe velfungerende medborgere i et demokratisk samfund.